20090331

Religionsvetande av allmänt intresse

Religionen är ett j*vla mörker. De dogmer, trossatser och absoluta sanningar som ständigt ges grogrund i religiösa föreställningar förblindar människors liv och är av ondo. Den ger förutsättningar och främjar en anti-intellektualitet av ett sådant slag som förmodligen bara konsumtionshetsen och psykoser kan jämföra sig med. Det är väl därför som man egentligen inte skall bry sig så j*vla hårt om sanningsanspråk som är baserat på vanföreställningar och fantasier. Tyvärr så är det inte så människor fungerar...

Hade Paulus sett en nyårsraket så hade han förmodligen trott att det var ett gudomligt ingripande, och hade han fått se Slayer live så hade han säkert trott att apokalypsen var nära och att de mörka krafterna just bjudit in helvetets eldar till jorden. Skulle du som läser detta gå ut i öknen i fyrtio dagar och nätter så skulle du nog också se syner och inte bli vid dina sinnes fulla bruk. Detta förklarar tyvärr inte varför vissa människor tycker att Maud Olofsson är intelligent. Numera när människor hör röster och får allvarliga vanföreställningar så ordineras vanligtvis terapi i bästa fall, men troligast starka anti-psykosa medikamenter. Känner du att du kanske lider av sådana symptom så ta en tripp till Östra Station och uppsök psykolog snarast.

Vissa människor vill bestämt hävda att utan religionen så skulle livet bli både värde- och meningslöst. Det roliga är att dessa människor har fullständigt rätt i sina antaganden, men dom har även en bristande fantasi och är totalt främmande för att själva komma fram till ett självförverkligande livsmål.

Hur kommer det sig att man inte lyssnar på relevant och bevistyngd argumentation, när man gladeligen omfamnar tanken att en talande snok lurade en dum brud och hennes blåsta pojkvän att sätta löv på snorre och murra?


Jag finner inget vettigt svar på denna fråga, men jag drar ändock den slutsatsen att av någon outgrundlig anledning så finns det ingen hejd på mänsklig dumhet och anti-intellektualitet.
Meningen med detta inlägg var egentligen att uppmärksamma dem som läser detta att det finns tydliga kopplingar mellan den uråldriga egyptiska mytologin och det som sedan skapades att bli myten om Jesus. Jag råkade bara bli lite irriterad på vägen... Hursomhelst så snodde man helt enkelt en massa mytologiska och astroteologiska föreställningar och inkorporerade sedan detta i sitt eget kristna sanningsanspråk. Detta förklaras på ett utomordentligt sätt i den bok som finns på bild här ovan. Är det nu så att du är kristen och känner att detta inte duger så kan du ju alltid trösta sig med att läsa Lukas 10:21 där det tydligt står att sanningen bara är uppenbarad för de enfaldiga (
läs; dom som är dumma i huvudet).

Om inte annat så kan man ju hålla till godo med detta resonemang...

"Förnuftet är den största fiende som tron har.
Den som är kristen bör klösa ögonen ur sitt förnuft."

- Martin Luther, reformator och judehatare

20090222

Dea - Varandet


Hon känner tillhörighet med jord och allt levande och värnar ömt om detta, då hon vet vad hon kommer av och alltid skall vara. En del av världen är hon och världen finnes i henne.


Därav känner hon vördnad inför sigsjälv, för hon är allt. Hon värnar därför om sina systrar, för såsom de finnes i henne finnes hon i dem.

Hon önskar inte beröva en syster vad denne värnar om, då detta skulle vara att beröva sin egen vördnad för sigsjälv. I detta finner hon insikt och medvetande om orsak och verkan.


I detta omfamnades jag av Dea.

20090219

...when hell freezes over

20090201

Dea - Insikten


Hon vårdar och värderar aldrig sitt yttre mer än sitt inre, ty först när hon finner frid i sigsjälv kan hon se det vackra, men även det som skadar. Hennes yttre skönhet följer hennes inre frid.


Hon ser att lögnen föder olust och skadar henne. Ytlighet föraktar hon, för den när lögnen. Hon vet varför, då hon alltid frågar sig detta. Häri ligger hennes vishet. Räds icke att fråga varför.


Hon sörjer inte den okunskap som finnes, utan söker ständigt större insikt i vad hon inte vet. Trygg är hon i att hon aldrig kommer att veta, och häri finnes hennes insikt. Ingenting är utan och något är aldrig oberoende.

I detta omfamnades jag av Dea.

20090110

Den blinda flockmentaliteten

Jag skulle vilja finna en människa som ser bortom de sociala konstruktioner och regler som vårt samhälle är uppbyggt utav. En människa som inte räds konsekvenserna av att ifrågasätta, och som inte grundar detta i en självupptagenhet.

Det jag istället finner är en människa som flyr varje möjlighet till att omvärdera sin verklighetsuppfattning, av rädsla för resan in i det okända. En människa som säger ett men gör ett annat. En människa som vill leva utanför det normativa, men som blir en del av detta genom sitt eget handlande.

självförnekelse.

”Vi lever självförverkligande”, hör jag dom säga. ”Vi ifrågasätter samhället och skapar våra egna värderingar”. I helvete att ni gör. Ni är bara en del av en blind flockmentalitet. Ni räds att gå utanför de stigar som de människor ni känner igen er i redan trampat upp. Ni vägrar att ställa er frågan ”varför”.

20081209

Imitatio Dei

Den "kristna traditionen/historieskrivningen" är vad som är normativt på min utbildning. Den senaste kursen "Religionspsykologi" utgick ifrån ett kristet perspektiv och den nya kursen jag börjat läsa som heter "Etik, världsbild och livshållning" utgår också från ett kristet perspektiv.
Vad ett "kristet perspektiv" innebär finns det inget definitivt svar på...
...men enligt denna bild så kan det kan ha med bröst att göra.

Jag är trött och less på att kristendomen skall verka normativt för min utbildning till gymnasielärare med inriktning mot religion. Visserligen slängs lite Buddhistiska och Hinduistiska referenser in ibland för att rättfärdiga skitutbildningen och den annars så Abrahamitiska färgningen, men knappast så att det går att uppnå någon form av strävan mot objektiv förståelse.

Konfucianism och Taoism nämns överhuvudtaget inte alls i dessa sammanhang, och hur kan man vara så naiv att man utesluter dessa livshållningar i en kurs som behandlar inställningar till livet!? Jag skulle knappast tro att den kultur som 1,5 miljarder kineser vuxit upp i
till största delen är präglad av ett västerländskt perspektiv. Utbildningen är bristfällig, och man verkar inte direkt att skämmas för det på religionsinstitutionen överhuvudtaget. Man skulle ju kunna anta att det var viktigt att få en så bred kunskapsbas som möjligt, men det är inte det som premieras.

Med utgångspunkt i den här utbildningen så verkar jag knappast att få den kunskap som krävs för att jag skall kunna sköta mitt blivande yrke utifrån de skyldigheter och förpliktelser som yrket medför.

20081205

Insikt?

Gjorde nyligen ett personlighetstest som publicerats i ett mycket stort populärvetenskapligt magasin. Tydligen så visar de senaste rönen kring personlighetsdimensioner inom psykologisk forskning på att det finns en stark prövbar koppling till neurologin. Dessa fem personlighetsdrag är följande;

Andelen poäng jag fick anges med röd markering.

Den relativt höga poängen i utåtvändhet tyder tydligen på att jag är pratsam, entusiastisk och spänningssökande. Min kropp utsöndrar tydligen extra höga halter dopamin under positiva upplevelser, och det tenderar även att göra att min personlighet har ett behov av att få dessa positiva upplevelser oftare, då frånvaron av dessa gör dopamindalarna djupare (Dopamin är en del av kroppens belöningssystem).

Den mycket höga poängen i anspändhet berättar att jag är bekymrad, känslomässigt instabil, är lättskrämd och att jag ganska lätt blir stressad. Min adrenalinnivå anses därav kunna bli mycket hög väldigt lätt. Något nedslående blev betyget i pålitlighet. Den som ligger högt i detta personlighetsdrag brukar tillskrivas ansvarsfullhet, disciplin och organisationsförmåga. Detta gäller då tydligen inte mig. Jag är enligt testet impulsiv och tar dagen som den kommer. Som tur är så kompenseras kanske detta av att en hög empati relaterar till att jag är lätt att samarbeta med, inger förtroende och tar hänsyn till andra… medan jag konstigt nog inte alls skulle vara speciellt självhävdande.

Slutligen så tyder min poäng i öppenhet på att jag är kreativ, nyfiken, okonventionell och ofta upplevs som excentrisk. En hög poäng tyder även på att jag effektivt kan utnyttja min hjärnas kapacitet och har en förmåga till att lätt kunna associera saker och ting med varandra.

Hm... egentligen säger det här ingenting om vem jag är.